Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • wij/ons: Dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek, de eigenaar van deze website;
  • u: de bezoeker van deze website;
  • de inhoud: alle op deze website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De inhoud is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft over informatie op deze website dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen.