Paarden

Bij paardenkliniek Nijkerk-Wellensiek werken vijf erkende paardendierenartsen en drie assistentes die zich toegelegd hebben op paarden. We beschikken over alle benodigde faciliteiten om uw paard uitgebreid te onderzoeken op het gebied van kreupelheden, gynaecologie en tandheelkunde. U kunt ook bij ons terecht voor klinische - en röntgenologische keuringen en medische begeleiding van sportpaarden.

Spoed
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. U wordt altijd geholpen door een erkende paardendierenarts.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan huis, pensionstal of op onze eigen paardenkliniek zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 033 – 246 03 05.

Telefonisch spreekuur
Wilt u overleg met een paardendierenarts? Onze paardendierenartsen houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 8:00 - 9:00 uur.

Onze paardenkliniek is op het terrein van
Manege Groenendaal, Zevenhuizerstraat 154 in Bunschoten.

Wij staan graag voor u klaar om de beste zorg te verlenen aan uw paard(en)!

Gratis ACTH bepaling voor paarden van september t/m oktober 2018.
PPID is een aandoening die zich uit in verschillende symptomen zoals hoefbevangenheid, een lang krullerig haarkleed en spierverlies. Omdat deze symptomen de levenskwaliteit van het paard ernstig kunnen aantasten, is het belangrijk om PPID tijdig vast te stellen en te behandelen. PPID is met de juiste behandeling en medicatie goed onder controle te houden, maar is niet te genezen. Advies is om paarden 2-4 maal per jaar te controleren, waarvan tenminste 1x in de periode augustus t/m oktober.
U betaalt in september en oktober alleen de visite en de bloedafname. Het onderzoek is gratis. Voor meer informatie klik hier.

 

                                                             VACATURE PAARDENDIERENARTS

 

paard.jpg

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Deze algemene voorwaarden kunt u inzien via deze link.We hebben nu een EHBO koffer paard!

 

CDdochorse-logo.gif